Ga naar de inhoud

Bedrijfsgezondheidskundige en verzekeringsgeneeskundige advisering

 • Verzuim- en reïntegratiespreekuren op locatie
 • Verzuim- en reïntegratieadviezen
 • Bedrijfs- en functiegerichte keuringen / rijbewijskeuringen
 • Sociaal-medisch overleg
 • Begeleiding werkgeversverplichtingen in het kader van wettelijke uitvoeringen:
  – WULBZ
  – ZW
  – WVP
  – WAO
  – REA
  – SUWI
  – AMBER etc.
 • Arbo- en verzuimadvisering
 • Arts-gemachtigde in bezwaar- en beroepsprocedures
 • Life style advisering
 • Expertises en rapportages

Aarts Medische Advisering aan Bedrijven & Organisaties   /    Aarts Medically Advising Businesses & Organisations
Alle rechten voorbehouden Amabo 2024 | Jacobs-IT Solutions